Centrum Interdyscyplinarnej Terapii Holistycznej Agnieszka Matylda Schlichtinger
Metamorfoza Umysłu

O mnie

Moje wykształcenie zdobywałam na licznych uniwersytetach w Polsce i poza granicami kraju. Studiowałam m. in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, Stanford University, Duke University, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, The University of Edinburgh, The University of Melbourne, Apsley Business School in London.
 
Moim pierwszym kierunkiem studiów była fizyka teoretyczna na Uniwersytecie Wrocławskim, którą ukończyłam z oceną bardzo dobrą i wyróżnieniem, podobnie jak wszystkie inne ukończone przeze mnie kierunki.
 
Przez niespełna 30 pierwszych lat mojego życia moją największą fascynacją naukową i filozoficzną był czas, który można względnie utożsamiać z przemijaniem. Postrzegałam czas jako granicę oddzielającą to, co należy do świata fizyki od tego, co metafizyczne. Z czasem nieuchronnie wiązały się także moje zainteresowania dotyczące starzenia się organizmów biologicznych i wpływu świadomości na wszelkie procesy biologiczne oraz psychologiczne.
 
Ze względu na nieodparte pragnienie wiedzy i zrozumienia podjęłam studia na kolejnych kierunkach takich jak m. in.: biologia ze specjalnością genetyka, teoria muzyki z elementami dyrygentury, interdyscyplinarne studia ze specjalnością fizyka, teologia, psychologia kliniczna, psychoterapia, neuropsychologia, pedagogika, muzykoterapia, arteterapia, psychotraumatologia, zielarstwo i fitoterapia. W przyszłym roku akademickim planuję rozpocząć studia magisterskie z matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Moje zainteresowania matematyczne dotyczą przede wszystkim teorii kategorii oraz wybranych aspektów teorii homotopii, algebry, logiki i analizy funkcjonalnej.
 
Od pięciu lat pracuję jako wykładowca akademicki na kilku wrocławskich uczelniach, jestem również nauczycielem fizyki w liceum nr VII we Wrocławiu. Przez 2 lata pracowałam na Uniwersytecie Medycznym w Katedrze Biofizykii i Neurobiologii, jednocześnie wykonuję wolny zawód kompozytora muzyki poważnej, zajmuję się również grafiką komputerową oraz malarstwem olejnym. Piszę także publikacje naukowe z fizyki teoretycznej, matematyki, nauk medycznych, filozofii i teologii oraz biorę udział w licznych dyskusjach naukowych.
 
Jestem również doktorem genetyki, filozofii i muzyki sakralnej. Aktualnie jestem w trakcie realizowania doktoratu z fizyki teoretycznej i nauk medycznych. W najbliższym czasie planuję również doktorat eksternistyczny z psychologii oraz sztuk pięknych. Moim największym naukowym marzeniem jest utworzenie metateorii – teorii integrującej poszczególne paradoksy pojawiające się w nauce. Dyscyplinami szczególnie istotnymi w mojej pracy naukowej są mechanika kwantowa, ogólna teoria względności, kwantowa teoria
pola, neurobiologia, epigenetyka, szeroko rozumiana psychologia kwantowa oraz poszczególne aspekty filozofii umysłu i teologii. Językiem, w którym wyrażam myśli na temat nauki jest dla mnie aktualnie przede wszystkim teoria kategorii. Nazywam ją jaźnią matematyki.
 
Głęboka i wieloperspektywiczna analiza problematyki związanej z czasem doprowadziła mnie do punktu, w którym bardzo chciałabym pomagać innym w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na poziomie psychiki i duszy.

W rezultacie utworzyłam własny nurt psychoterapeutyczny syntezujący wybrane metody z pogranicza Gestalt oraz nurtu psychoanalitycznego. W mojej pracy psychologicznej używam metod z wielu dziedzin nauki, filozofii i sztuki. Moja metoda wiąże się również z wybranymi aspektami matematyki ze szczególnym uwzględnieniem teorii kategorii oraz opisów dotyczących algebr ilorazowych. Stanowią one w istocie matematyczny model funkcjonowania ludzkiego umysłu.
 
Podczas sesji terapeutycznych dzielę się z moimi rozmówcami wybraną literaturą wiążącą się z problemami, które pragną rozwiązać. Specjalizuję się w leczeniu problemów związanych z depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, traumami, uzależnieniami oraz trudnościami w relacjach międzyludzkich. Szczególnie chętnie podejmuję wyzwania dotyczące najtrudniejszych problemów, z którymi spotykają się ludzie, takich jak nieszczęśliwa miłość, nieuleczalna choroba lub śmierć ukochanej osoby.
 
Wykorzystując podejście holistyczne, staram się nie tylko koncentrować na objawach, ale także na źródłach problemów, które wpływają na życie moich klientów. Dzięki łączeniu różnych metod terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, terapia filozoficzna (szczególnie neoplatonizm i filozofia niemiecka), autorska terapia czerpiąca z metod matematycznych z pogranicza teorii kategorii, abstrakcyjnej algebry i teorii homotopii czy terapia oparta na uważności, pomagam klientom zrozumieć i przepracować trudne emocje oraz odkryć ich wewnętrzne zasoby.
 
Jako psycholog z głębokim zaangażowaniem w rozwój osobisty, przekazuję swoim klientom wiedzę, która pozwala im lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby. Uważam, że edukacja na temat zdrowia psychicznego jest kluczowym elementem terapii, dlatego zalecam odpowiednie źródła informacji oraz materiały pomagające w procesie leczenia i samorozwoju.
 
Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów i osiągnięciu większego zrozumienia siebie, serdecznie zapraszam do kontaktu. Razem możemy stworzyć plan terapeutyczny, który pomoże Ci odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zbudować zdrowe relacje i poczuć się szczęśliwym i spełnionym.